Logo Google
A- A+

Misja i wizja

„Jakość w edukacji to proces dążenia do doskonałości, uwarunkowany etycznym postępowaniem, zapewniający satysfakcję klienta, spełniający wyznaczone standardy”

A. Pfeiffer, E. Kędracka-Feldman


Misja:

Naszą misją jest wyrównywanie poziomu pracy i opieki w systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w poszczególnych placówkach oraz jego doskonalenie poprzez:
– udzielanie wsparcia i pomocy placówkom oświatowym i wychowawczym w podnoszeniu przez nie poziomu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
– informowanie samorządu lokalnego o potrzebach psychoedukacyjnych dzieci i młodzieży, a także organizowanie pomocy oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówek oświatowych.


Wizja:

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej zmierza do:
– ukierunkowania środowisk wychowawczych do stworzenia każdemu dziecku optymalnych warunków stymulujących jego rozwój intelektualny oraz społeczno – emocjonalny zgodny z możliwościami rozwojowymi w określonym wieku,
– doskonalenia i zwiększania skuteczności działalności diagnostycznej oraz doradczo – terapeutycznej poprzez wzbogacanie warsztatu pracy w nowoczesne narzędzia diagnostyczne oraz doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników Poradni,
– poszerzania ofert pomocy psychologiczno – pedagogicznej, przeznaczonej dla zróżnicowanego kręgu odbiorców i dostosowanej do aktualnych potrzeb środowiska lokalnego,
– poprawy bazy lokalowej i jej wyposażenia, umożliwiając tym samym efektywniejszą realizację zadań Poradni.
W oparciu o wymienione dążenia i zgodnie z wyżej zacytowaną myślą pragniemy, aby nasza placówka stała się w przyszłości centrum pomocy psychologiczno-pedagogicznej w rejonie działania, spełniającym wyznaczone standardy i dającym pełną satysfakcję i zadowolenie

Facebook Biuletyn informacji publicznej
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Więcej o ciasteczkach.
Ok