Logo Google
A- A+

Misja i wizja

„Jakość w edukacji to proces dążenia do doskonałości, uwarunkowany etycznym postępowaniem, zapewniający satysfakcję klienta, spełniający wyznaczone standardy”

A. Pfeiffer, E. Kędracka-Feldman


Misja:

Celem naszych oddziaływań jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka/ucznia na każdym etapie jego życia poprzez:
• wyrównywanie poziomu pracy i opieki w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poszczególnych placówkach oraz jego doskonalenie;
• udzielanie wsparcia i pomocy placówkom oświatowym i wychowawczym
w podnoszeniu przez nie poziomu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
• informowanie samorządu lokalnego o potrzebach psychoedukacyjnych dzieci
i młodzieży, a także organizowanie pomocy oraz opieki psychologiczno– pedagogicznej na terenie Poradni oraz placówek oświatowych.


Wizja:

System pomocy psychologiczno- pedagogicznej w naszej Placówce zmierza do:

• integrowania i ukierunkowywania środowiska lokalnego do tworzenia każdemu dziecku/uczniowi optymalnych warunków stymulujących jego rozwój intelektualny oraz społeczno- emocjonalny, zgodny z możliwościami rozwojowymi w określonym wieku;
• promowania rozwiązań edukacji inkluzyjnej, jako edukacji dla każdego ucznia;
• umocnienie roli Poradni, jako lokalnego koordynatora wsparcia dziecka oraz jego rodziny – biorąc na siebie ciężar skupiania innych placówek i organizacji świadczących pomoc dla dziecka i jego rodziny w edukacji włączającej ;
• doskonalenia i zwiększania skuteczności działalności diagnostycznej oraz doradczo- terapeutycznej poprzez wzbogacanie warsztatu pracy w nowoczesne narzędzia diagnostyczne oraz doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników Poradni;
• poszerzania oferty pomocy psychologiczno- pedagogicznej, przeznaczonej
dla zróżnicowanego kręgu odbiorców i dostosowanej do aktualnych potrzeb środowiska lokalnego oraz polityki oświatowej państwa;
• poprawy bazy lokalowej i jej wyposażenia, umożliwiając tym samym efektywniejszą realizację zadań Poradni.

W oparciu o wymienione dążenia i zgodnie z wyżej zacytowaną myślą pragniemy, aby nasza Placówka stanowiła centrum pomocy psychologiczno- pedagogicznej w rejonie działania, spełniającym wyznaczone standardy i dającym pełną satysfakcję i zadowolenie wszystkim Klientom.

Facebook Biuletyn informacji publicznej
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Więcej o ciasteczkach.
Ok