Logo Google
A- A+

Akty prawne

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017r.
Poz.1647
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017r.
Poz.1658
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017r.
Poz.1591 z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r.
Poz.1643
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, dnia 28 sierpnia 2017r.
Poz.1603
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r.
Poz.1616
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017r.
Poz.1656
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017r.
Poz.1578
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r.
Poz.1652
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społeczny.
zmiana do rozporządzenia z 2015 roku


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r.
Poz.1635
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r.
Poz.1611
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz.1646
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, dnia 23 sierpnia 2017 r.
Poz.1569
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, dnia 14 września 2017 r.
Poz.1743
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno –pedagogicznych.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r.
Poz.1534
z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie oceniana i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r.
Poz.1651
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r.
Poz.1575
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017r.
Poz.1575
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Facebook Biuletyn informacji publicznej
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Więcej o ciasteczkach.
Ok